Reference


Zpracování vysokorychlostních signálů v FPGA

Máme zkušenosti s připojením vysokorychlostních ADC a DAC převodníků (>1 GSPS) k FPGA. Umíme v FPGA implementovat potřebné vstupně/výstupní buffery (LVDS i JESD204). Také máme zkušenosti s real-time i post-process zpracováním takto rychlých signálů pomocí DSP algoritmů (filtry, FFT atd.)

Ethernet a lwIP

Implementace 100/1000 Ethernetového IP jádra v obvodu FPGA firmy Xilinx. Hlavní výhodou vlastní implementace je vysoká přenosová rychlost (stovky Mb/s) i při použití pomalého “soft” procesoru. Jádro podporuje rychlosti 100 i 1000 Mbit/s, protokol MDC/MDIO pro správu PHY čipu, autodetekci rychlosti atd.

V procesoru je použit oblíbený stack lwIP, který je “portován” pro použité Ethernetové jádro. Podporovány jsou obvyklé protokoly UDP, TCP, IP, ARP, ICMP. Výhodou je též malá spotřeba paměti. Naše implementace je schopná dosáhnout přenosové rychlosti stovky Mbit/s při rychlosti procesoru 100 MHz.

network-cables-494648_1920

JESD 204b

Implementace protokolu JESD204b v obvodech firmy Xilinx. Protokol JESD204b je sériové rozhraní určené pro komunikaci s rychlými ADC a DAC převodníky, kde nahrazuje starší LVDS. Oproti LVDS má menší spotřebu, potřebuje méně pinů a zjednodušuje návrh DPS. Implementace je založena na GTX vysílačích přítomných v FPGA Xilinx. Podporována je detekce chybových stavů, synchronizace hodinových domén, synchronizace mezi více kanály, komunikace s nadřazeným mikroprocesorem přes AXI rozhraní atd.

USB Mass Storage Class Host/Device

Máme zkušenosti s implementací protokolu USB. Mimo jiné jsme realizovali kompletní implementaci Mass Storage Class a to jak pro Device, tak pro Host (šlo o dva různé projekty). První projekt byl realizován v době, kdy ještě nebylo USB rozšířené tak, jako dnes. Také mikroprocesory tehdy USB většinou neuměly a vzorové implementace prakticky neexistovaly. Proto bylo nutné naprogramovat “USB chapter 9”, MSC class, SCPI příkazy atd.

Druhý projekt vznikal v “moderních časech”, kdy každý procesor má USB rovnou v sobě a výrobce poskytuje vzorovou implementaci, kterou jsme neváhali použít.

usb-157654_640

MiliResist

Zařízení pro měření malých odporů čtyřvodičovou metodou. MiliResist má dva rozsahy 0 – 1,999 Ohmů a 2 – 19,99 Ohmů, testovací proud jen 2mA, napájení zajišťuje 9V baterie. Protože zařízení nemá žádné ovládací prvky (samo se zapne, když je mezi měřicími hroty méně než 1kOhm) a je v uzavřeném pouzdře, dosahuje vysokého stupně krytí IP.

Měřiče malých odporů jsou samozřejmě běžně dostupné, ale většinou se napájí ze sítě a/nebo jsou finančně nákladné, zatímco MiliResist má jednoduché ovládání, robustní provedené a nízké pořizovací náklady.

miliresist.jpg, 487 kB

Meus

Rozšíření 20 kanálové měřicí karty Agilent 34901A o zařízení sběru dat u kterého je všech 20 kanálů vyvedeno na zdířky, čímž se značně zjednodušuje obsluha. MEUS navíc obsahuje bočníky pro přímé měření proudu.

meus.jpg, 15 kB

Software ke kalibrátoru M-141

Pro naši interní potřebu kalibrací jsme vytvořili ovládací SW ke kalibrátoru M-141. Jeho výhodnou je především snadná přenositelnost na jiné OS než Windows, protože je napsaný v JAVĚ.

kalibr.jpg, 29 kB

Ikoras Industry

Přehrávač zvukových souborů pro průmyslové nasazení. Lze přehrávat soubory ve formátu WAV nebo MP3, které jsou nahrané na standardní SD kartě se systémem FAT32. Přehrávač se ovládá přes sériovou linku RS232.